Silesia Koi

Karpie koi klasyczne rozmiar powyżej 40 cm

Nr 209

Karpie Koi

Nr 209

Nr 209

Nr 209

Nr 209

Nr 209